0745.184.879

0729.642.655

travel_elena06@yahoo.com


Circuit Hong Kong - Macau - Shanghai - Xian - Beijing